LATMOS

12Oca

Beşparmak ve Latmos

Doğal, tarihsel ve kültürel yapısıyla, zengin biyolojik çeşitliliğiyle, insanın kendini farklı bir gezegende hissedeceği Jeolojik yapısında büyük ölçüde gnays bulunan benzersiz kaya yapılarıyla,

birçok kuş ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Beşparmak Dağları, bir doğa hazinesi niteliğindedir. Buradaki doğa ve tarihi kalıntılar birbirlerinden ayrılmaz unsurlardır.Beşparmak Dağlarının kültürünü, estetiğini, efsanelerini, inançlarını bu dağların doğası doğurmuştur.Buradaki doğal yapı ve burada yaşamış kavimlerin meydana getirdiği eserler, prehistorik dönemlerden günümüze kadar ulaşmıştır.Yani günümüzden 8-10 bin yıl öncesinde yaşayan insanların izleri bu dağlarda yer almaktadır.

Binlerce yıldır insanlara yaşam alanı sunan Batı Anadolu’da Latmos ve çevresi tarih öncesi dönemlerden beri önemli bir iskan bölgesi olmuştur. Hellenistik Dönem öncesi yerleşim dokusunun bir örneğini yansıtan Latmos Kenti’nde erken dönem surları, Tahkimatlı Saray kalıntısı, agora, yerel kahraman Endymion’a ait eski bir kült alanı ve konutlara ait izler arkeolojik kalıntılardır. Anadolu’nun kutsal dağlarından biri olan Latmos Dağları, tarihöncesi dönemde Ege Denizi’nin kıyısında yer almakta, Mykale ile Didyma yarımadaları arasında kalan ve iki derin kol halinde karanın içine uzanan körfezin doğu sınırını oluşturmaktaydı. Zamanla bu körfez Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla dolmuştur. Körfezin güney kolu ise bu doğa olayından etkilenmemiş ve günümüzde ‘‘Bafa Gölü’’ olarak adlandırılan bir iç deniz halini almıştırAnneliese Peschlow-Bindokat tarafından Latmos’ta bulunan Tarihöncesi kaya resimleri, bu dönemin kültür dünyasına beklenmedik bir bakış açısı kazandırmıştır. Kaya resimleri grubu, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde Anadolu’da geçerli olan dini inanç dünyasını yansıtmaktadır. Bölge, M.S.7. yüzyıldan itibaren Arap Yarımadası’ndan ve Yemen’den gelen Hıristiyan rahipler tarafından yeniden keşfedilmiştir. 9.yy’dan itibaren piskoposluk merkezi haline gelen ve bu dönemde Latros olarak tanınan bölgede 13.yy kadar devam eden Hıristiyan yaşam içinde günümüze sadece bir kaçının ulaştığı çok sayıda manastır inşa edilmiştir.

Latmos u keşfetmek için mutlaka trekking yapınız. Selenes Pansiyon olarak misafirlerimize yürüyüş rota programları hazırlamaktayız.