BAFA GÖLÜ

Doğayla iç içe sessiz huzurlu bir tatil düşünenler için...

Bafa Gölü; Dünyanın en güzel ve mükkemmel manzaralı  Göllerinden biridir Bafa Gölü. Ege Bölgesinin en büyük gölüdür. Bafa Gölü bir zamanlar Ege denizinin bir parçasıydı. Ve anakaranın derinlerine kadar uzanan Miletos körfezinin arka kısmını oluşturmaktaydı. Bu körfezde, körfez girişini denetleyen güçlü kent Miletos, Priene’nin limanı Nulochos, ayrıca Myus, Pyrrh, Latmos Herakleiası ve dağın adını taşıyan, Herakleia dan daha önceki küçük kent Latmos ve Miletosa ait liman yeri İoniapolis bulunmaktaydı. Geç Antik Dönemden itibaren Menderes Nehrinin taşıdığı alüvyonlar, Latmos körfezinin denizle bağlantısını gittikçe keserek ortaçağ sonlarına doğru burasını bir iç göle dönüştürdü.

M.Ö 1.yy  öncesi EGE DENİZİ nin bir körfezi olan ( Latmos Körfezi) bugünkü adıyle Bafa Gölü M.Ö 1. YY. dan sonra Büyük menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlarla denizle ilişkisi kesilmiştir. Büyük menderes yönünü Bafa Gölüne çevirip önce Bafa Gölüne dökülmekte, sonra Bafa gölünden Ege Denizine dökülmektedir. Bafa Gölünün güneyindeki Menteşe dağlarının yapısında kireç taşı olduğundan dolayı Akbük limanı bölgesinden Ege Denizi suları Menteşe dağı altından Bafa Gölüne karışmaktadır. Dolayısiyle Bafa Gölünün suyu Tuzludur. Alanı 7000 Hektardır.En derin yeri 25 metredir. Göl üzerinde hepsi arkeolojik 6 adet ada ve 15 kadar kumsal plajı bulunmaktadır.

Bafa Gölünün Güneyinde Menteşe dağları ve Didim bölgesi, Kuzeyinde Beşparmak dağları, batısında Söke ovası ve Dilek yarımadası Kuşadası bölgesi, Doğudunda, Milas ve Bodrum bölgesi bulunmaktadır.

Sayılı kuş cennetlerinden biri olan Bafa gölü ve çevresinde  224 kuş türü, Gölde 6 çeşit larva balığı, gümüş balığı, 6 çeşit Kefal balığı, dünyaca ünlü Anguila Anguila denilen yılan balığı, Levrek, çıpura yaşamaktadır. Latmos (beşparmak dağı) eteklerinde 20 tür orkide ve endemik bitki türleri bulunmaktadir. Bafa gölü 1989 yılında millipark ilan edilmiştir. Çevresindeki latmos dağında, yaban domuzları, tilki, saz vaşağı, kirpi, porsuk gibi yabani hayvanlar barınır. Göl ve çevresindeki ekosistem flora ve faunasıyla, kuş gözlemcilerinin, botanikcilerin, ressamlarin, doğa tutkunlarının, devasa kaya blokları ve antik yürüyüş rotalariyle trekking, bouldering sporcularının ve tekne turu tutkunlarının uğrak yeri olmuştur.

LATMOS’TA BİR KARİA KENTİ: HERAKLEİA

Bafa Gölü kıyısında yükselen Beşparmak, antik dönemdeki adıyle Latmos, Anadolunun kutsal dağlarından biriydi. Latmos’un zirvesindeki Tekerlek Dağı, çok eski bir taş, yağmur ve dolayısıyla bereket kültü yeriydi. Burada Anadolu hava tanrısı ile yerel bir dağ tanrısı tapınım görüyordu. Daha sonra bu tanrıların yerini hava yanrısı Zeus ile ay tanrıçası Selenenin sevgilisi Endymion almıştır. Ayrica Herakleia kenti Pleistarch doneminde yapılmış Latmos’u boydan boya aşan taş döşeme yol ağıyla bağlıdır. Ve bu yoldan zeytin, zeytin yağı, ünlü Karia balı ve şarap ticareti yapılıyordu.

LATMOS HERAKLEİA’DA PREHİSTORİK KAYA RESİMLERİ

Son zamanlarda, M.Ö.6./5. binyılda yapılan ve şu anda 170 tanesi tespit edilen prehistorik çağ resimleri, Latmos’un tarihine yeni bir yön vermiştir. Sırasiyle; Latmos’ta Hitit, Karia, Helenistik, Bizans dönemi ve 13. yüzyıl sonlarinda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sayısız mağarada İ.S. 7. yüzyılda Sina’dan ve Güney Arabistan’dan kovulan birçok keşiş ve münzevi buraya sığınmıştır. Latmos keşişleri içinde en etkileyici olanı, İ.S. 10. yüzyılda yaşamış ve ünü ülke sınırları dışına taşmış kutsal genç Aziz Paulos dur.

KAPIKIRI KÖYÜ

320 kişilik nüfusa sahiptir. Köylüler hayvancılık, balıkçılık, zeytincilik, arıcılık ve birkaç aile de turizm ile Geçinmektedirler. Bölgemiz turizm alanında Türkiye’nin en önemli kültür, doğa ve milli park sınırları içeresindedir.