Konaklama Sözleşme Şartları

1. KAPSAM

www.selenespansiyon.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Selene Pansiyon firması tarafından  yayımlanmaktadır. Selene Pansiyon, işbu Satış Koşulları ile Kullanım Koşulları kapsamında düzenlenen hüküm ve şartlara uygun olarak, İnternet Sitesi üzerinden otel rezervasyon hizmeti sunmaktadır.  

Hizmetler, yalnızca yetkili hukuk kapsamında hukuken bağlayıcı sözleşmeler yapmaya yetkili bireylere (“Müşteri”) sunulmaktadır. Hizmetleri kullanarak, Müşteri, Hizmetlerden yararlanmak ve Hizmetlerin kullanımı sonucunda doğabilecek herhangi bir sorumluluk ile ilgili hukuken bağlayıcı yükümlülükler ihdas etmek için hukuken reşit olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca, Müşteri, kendileri ya da vekili oldukları kişiler adına rezervasyon yapmaya hukuken yetkili olduklarını taahhüt etmektedir.

Satış Koşulları, Müşteri ile Müşterinin rezervasyon yaptığı Otel arasındaki sözleşme ilişkisini düzenlenmektedir. Satış Koşulları, Müşterilerin diledikleri zaman erişebilecekleri İnternet Sitesinde Müşterinin kullanımına sunulmuştur. Müşteriler, internet tarayıcılarının ve/veya bilgisayarlarının genel ayarlarını kullanarak Satış Koşullarını saklayabilir ve/veya çıktısını alabilir.

Satış Koşulları, konusu ile ilgili olarak diğer belgelere üstün ve amirdir. Taraflar, Satış Koşullarının konusu ilgili bütün hükümlerin işbu sözleşme kapsamında düzenlendiğini açıkça beyan etmektedir. Müşteri tarafından bildirilen herhangi bir genel veya özel hüküm, Satış Koşullarına dahil edilemeyecek ya da bu koşullara eklenemeyecektir.

Müşteriler, işbu sözleşme ile, hukuken reşit olduklarını, işbu sözleşmeyi akdetmek için hak ve fiil ehliyetine sahip olduklarını ve Hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı için aracılık, tekrar satış, dağıtım veya benzer fiiller hariç olmak üzere, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini beyan etmektedir.

Selene Pansiyon, işbu Satış Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Uygulanacak Satış Koşulları, rezervasyon tarihinde yürürlükte olan koşullardır. Müşteri, İnternet Sitesini her ziyaret ettiğinde ve değişiklik yapılmış olması ihtimaline karşı her rezervasyon öncesinde Satış Koşullarını okumaya davet edilmektedir.

2. HİZMET TANIMLARI

İnternet Sitesi, Müşteriler tarafından Otellerde rezervasyon yapılmasını sağlamaktadır. Otellerin ve/veya konaklama tesislerinin temel özellikleri ve nitelikleri, rezervasyon işlemi öncesinde ve/veya sırasında İnternet Sitesinde sunulmaktadır. Müşteri, Oteller ve/veya sunulan konaklama tesisleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için, İnternet Sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Otel ile iletişime geçebilir. 

İnternet Sitesinde yer alan fotoğraflar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Otel ve/veya Hizmetleri tasvir etmek ve göstermek için üretilen grafik temsillerde, fotoğraflarda ve yazılarda sunulan hizmetler ile ilgili doğru bir izlenim verilebilmesi için gereken bütün çaba gösterilmesine rağmen, özellikle mobilya ve döşemelerde değişiklik yapılması ya da olası yenilemeler dolayısıyla, farklılıklar olabilir. Şüphe durumunda ya da Hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, İnternet Sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Otel ile iletişime geçiniz. Her halükârda, Selene Pansiyon ve/veya Otel, bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek esaslı olmayan hatalardan sorumlu tutulamaz.

Her halükârda, aşağıda belirtilen bilgiler İnternet Sitesinde Müşterilere sunulmaktadır:

 • Hizmet ve Otellerin temel özellikleri: Otel ve konaklama tesislerinin temel nitelikleri.
 • Uygulanacak ücretler,
 • Ödeme koşulları,
 • Satış Koşulları ile Hüküm ve Şartlar.

Müşteri, Hizmet seçimlerinden ve bu seçimlerin ihtiyaçlarına olan uygunluğundan münferiden sorumludur. Bu konuda, Otel ve/veya Selene Pansiyon sorumlu tutulamaz. Bütün rezervasyonların ilgili kişiye özgü olduğu ve hiçbir koşulda, kısmen ya da tamamen, üçüncü kişilere devredilemeyeceği açıkça kabul edilmiştir.

3. REZERVASYON İŞLEMİ

Herhangi bir rezervasyon, işbu Satış Koşulları ile Hüküm ve Şartların, içerisinde bu belgelere bağlantı köprüsü bulunan bir kutucuk aracılığıyla, önceden incelendiği ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Rezervasyon işlemi sırasında, Müşteri tarafından hatalı ve eksik iletilen bilgilerden Selene Pansiyon sorumlu tutulamaz.

Rezervasyon işlemi aşağıdaki gibidir:

 • Müşteri, kalmak istediği Oteli seçer,
 • Müşteri, giriş ve çıkış tarihlerini seçer, rezervasyon ile ilgili yetişkin ve/veya çocukların sayılarını belirtir ve sonrasında “rezervasyon” butonuna basar,
 • Müşteri, oda tipini seçer ve sonrasında “rezervasyon” butonuna basar,
 • Müşteriye yaptığı rezervasyonun bir özeti sunulur ve Müşteri rezervasyonda gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir,
 • Müşteri, “Konuk Bilgileri” formunu kendi kimlik ve iletişim bilgileri ile doldurur (yıldız ile işaretli bilgilerin doldurulması zorunludur),
 • Müşteri, belirtilen kredi kartları arasından teminat yöntemini seçer: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover or Diners Club,
 • Müşteri, bağlantı aracıyla erişilebilen ““Satış Koşulları” ile “Hüküm ve Şartlar”ı okudum ve kabul ediyorum” butonuna tıklar,
 • Müşteri, sonrasında “şimdi rezervasyon yap” butonuna tıklar.

İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Kredi kartı bilgileri yalnızca rezervasyonu teminat altına almak için gerekmektedir.

Müşteri, yukarıda belirtilen şekilde İnternet Sitesi üzerinden rezervasyon işlemini tamamladığı taktirde, Müşterinin rezervasyon bilgilerini detaylı bir şekilde belirten bir onay postası alacaktır. Rezervasyona uygulanacak Hüküm ve Şartlara göre, rezervasyon için ön ödeme gerekmesi durumunda, madde 7.2.1 uyarınca rezervasyonun ön ödemesinin Müşteri tarafından yapılabilmesi için, Müşterinin e-posta adresine bir ödeme bağlantısı gönderilecektir. Bu bağlamda, ön ödemeli rezervasyonlar, ancak Müşteri tarafından ilgili ön ödeme yapılması durumunda onaylanmış kabul edilecektir.

Selene Pansiyon, olağandışı sayılarda rezervasyon talep edilmesi, Müşteri ile önceki rezervasyonlarla alakalı anlaşmazlık yaşanması gibi meşru gerekçelere dayanarak rezervasyonu reddetme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

4. CAYMA HAKKININ OLMAMASI

İşbu sözleşmenin 3. maddesinde açıklanan rezervasyon işlemine göre rezervasyonun tamamlanması durumunda, Fransız Tüketici Kanunu m. 221-28 12° uyarınca, Müşteri cayma hakkını kullanamaz.

5. İPTAL / DEĞİŞİKLİK

Hüküm ve Şartlar uyarınca, Otel, uygulanabilir olduğu durumlarda, iptal ücreti uygulama ve rezervasyon için Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretin bir kısmını veya tamamını önceden ödenen ya da, uygulanabilir olduğu durumlarda, (rezervasyon ücreti önceden ödenmemişse) teminat olarak verilen bedellerden mahsup ederek elde etme hakkına sahip olacaktır. Kurallara uygun olarak yapılmayan, geçersiz, eksik ya da hileli rezervasyonlar veya ödemeler, Otel ve/veya Selene Pansiyon’un tazminat hakları ve/veya diğer hakları saklı kalmak koşuluyla, rezervasyonun iptal edilmesine sebep olacaktır.

8. KİŞİSEL VERİLER

Selene Pansiyon ve/veya Oteller, Müşterilerin kişisel verilerini adresinden erişilebilen Selene Pansiyon Gizlilik Politikasına uygun olarak işlediğine dair Müşterileri bilgilendirmektedir.

6. REZERVASYONA GELMEME

Hüküm ve Şartlar uyarınca, rezervasyona gelmeme durumunda, (rezervasyon iptal edilmemişse ve Müşteri konaklama için gelmezse):

 • Müşteri, m. 7.2.1 uyarınca ön ödeme yapmışsa, ilgili ön ödeme Otel tarafından alıkonulacak,
 • Rezervasyon yalnızca kredi kartı ile teminat altında alınmışsa, Müşterinin rezervasyon ücretine denk bir tazminat bedeli Müşterinin kredi kartından çekilecektir.

Aksi belirtilmedikçe, Müşterinin rezervasyonu da herhangi bir ücret ödenmeden Hüküm ve Şartlar uyarınca iptal edilecektir.

7. ÜCRETLER VE ÖDEME

7.1. ÜCRETLER

Uygulanacak ücretler, rezervasyon işlemi öncesinde ve esnasında gösterilmektedir. Ücretler, kişi sayısına ve seçilen tarihlere göre oda fiyatı olarak gösterilmektedir. İnternet sitesinde gösterilen ücretler, Müşteri tarafından seçilen para birimindedir ve bu ücretlere rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan oranlarda (KDV dahil olmak üzere) bütün vergiler dahildir. Otele yapılacak ödemenin Müşteri tarafından seçilen para biriminden başka bir para biriminde yapılması durumunda, döviz işlemleri ile ilgili masraflar Müşteriye aittir.

Ücret Politikasında ya da rezervasyon işlemi esnasında İnternet sitesinde aksi belirtilmedikçe, Ek hizmetler  (kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon vs.) ücrete dahil değildir.

Oteller, İnternet Sitesindeki ücretleri diledikleri zaman değiştirebilir. Rezervasyonlar, Müşteri tarafından rezervasyonun onaylandığı tarihte geçerli olan ücretler baz alınarak faturalandırılacaktır.

7.2. ÖDEME HÜKÜMLERİ

Müşterinin rezervasyonuna uygulanacak Hüküm ve Koşullara bağlı olarak, ödeme hükümleri değişiklik gösterebilir. Her halükârda, rezervasyonlarını teminat altına almak amacıyla, online olarak rezervasyon yapılırken, Müşteriden kredi kartı bilgileri talep edilecektir. Ayrıca, bazı ücretler için ön ödeme gerekecek (madde 7.2.1), bazı ücretler ise Müşterinin konaklaması esnasında doğrudan ve tamamen otele ödenecektir (madde 7.2.2).

Müşterinin birden fazla oda için rezervasyon yapması fakat bu odalardan yalnız biri ya da birkaçı tarafından ön ödeme talep edilmesi durumunda, ön ödeme için kullanılan kredi kartı diğer odalar için teminat olarak kullanılacaktır.

7.2.1. Ön Ödeme

Ücret, Hüküm ve Şartlar kapsamında ön ödemeye tabiyse, Müşterinin e-posta adresine ön ödeme ile ilgili talimatlar ile birlikte bir ödeme bağlantısı gönderilecektir. Müşteri, ödeme bağlantısının kendisine gönderildiği saatten itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde ilgili ön ödemeyi gerçekleştirmezse, rezervasyon iptal olacak ve Müşteriye bu iptal ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

Kabul edilen ödeme yöntemi kredi kartıdır (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club).

Müşteriler tarafından ön ödeme işlemi tamamlandığı taktirde, müşterilerin e-posta adreslerine ödemeyi doğrulayan  bir e-posta gönderilecektir.

7.2.2 Teminat

Ücret ön ödemeye tabi değilse, rezervasyon ile ilgili ödeme Müşterinin konaklaması esnasında doğrudan Otele yapılacaktır. Böyle bir durumda, Otel tarafından sağlanacak hizmetler ile ilgili ücretlerin ödemesini teminat altına almak için, Otele giriş esnasında Müşteriden depozito ya da kredi kartından para çekmek için onay talep edebilir.

9. MÜCBİR SEBEP

Medeni Kanun m. 1218 ve Fransız içtihat hukukunda tanımlanan şekilde, taraflardan birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil eden bir mücbir sebebin varlığı halinde, tarafların ilgili yükümlülükleri askıya alınacak ve taraflardan herhangi birine bu durum ile ilgili sorumluluk yüklenmeyecektir.

Mücbir sebepten etkilenen taraf, ortaya çıkışından itibaren en kısa sürede diğer tarafa mücbir sebep ile ilgili bildirimde bulunacaktır.

Mücbir sebebin aralıksız olarak otuz (30) günden fazla sürmesi ve/veya meydana geldiği tarihten itibaren en kısa sürede mücbir sebepten etkilenen tarafı kati surette yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkoyması durumunda, diğer taraf, mücbir sebepten etkilenen tarafa iadeli taahhütlü mektup ile yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, ilgili iadeli taahhütlü mektubun tebliğinden itibaren hüküm ifade edecek ve taraflardan herhangi birine bu durum ile ilgili sorumluluk yüklenmeyecektir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile müşterinin ve hizmet verenin yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

11. DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, Satış Hükümlerinin konusu ile ilgili olarak taraflar yapılan anlaşmanın tamamını oluşturduğunu ve bu konu ile ilgili taraflar arasında akdedilen diğer sözleşmelerin yerine geçtiğini açıkça beyan etmektedir. İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin hükümsüz olması durumunda, ilgili hüküm uygulanmayacak fakat diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflardan birinin, diğer tarafın yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi dolayısıyla, bu konu ile ilgili diğer tarafa bildirimde bulunmaması, ilgili yükümlülükten feragat olarak ya da temerrüde düşmeyen tarafın ileride bu durumla ilgili bildirimde bulunmasını engelleyebilecek şekilde Satış Koşulları yapılan bir ekleme olarak yorumlanamaz.

Satış Koşullarından herhangi birinin ya da birkaçının, yetkili mahkeme tarafından, herhangi bir kanun, yönetmelik ya da düzenlemeye dayanarak, hükümsüz kılınması veya ilan edilmesi durumunda, Taraflar, hükümsüz kılınan hüküm ve şartların yerini alacak yeni hüküm ve şartları belirlemek ve üzere bir araya gelecek ve esas hüküm veya hükümlerin amaçlarının mümkün olduğu ölçüde gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.